• xem giá và đặt hàng

  dung tích giá monaco giá tt % giảm MÃ vạch tồn kho mua hàng
  set 1,380,000 2,380,000 42% 8011003843831 hết hàng nhắc khi có hàng
 • giới thiệu sản phẩm


 • Nhóm hương

  hương đầu : XẠ HƯƠNG , HỔ PHÁCH VÀ TONKA

  hương giữa : NGẢI THƠM , TUYẾT TÙNG , PHONG LỮ VÀ HOA LỤC BÌNH

  hương cuối : XẠ HƯƠNG , HỔ PHÁCH VÀ TONKA

 • ý kiến người dùng

  Kém

  0.0

  dựa trên 0
  nhận xét

  đánh giá chung

  Mùi thơm0.0

  Giữ mùi lâu0.0

  Đánh giá của bạn

  Không thơm

  rất thơm

  giữ mùi kém

  giữ mùi lâu