• xem giá và đặt hàng

  dung tích giá monaco giá tt % giảm MÃ vạch tồn kho mua hàng
  SET 1,430,000 2,430,000 41% 8011003843862 hết hàng nhắc khi có hàng
 • giới thiệu sản phẩm


 • Nhóm hương

  hương đầu : TIÊU ĐEN, CÂY CHỈ THẢO, LÁ TÍM, LOẠI CÂY CÓ MÙI THƠM Ở ẤN ĐỘ

  hương giữa : TIÊU ĐEN, CÂY CHỈ THẢO, LÁ TÍM, LOẠI CÂY CÓ MÙI THƠM Ở ẤN ĐỘ

  hương cuối : TIÊU ĐEN, CÂY CHỈ THẢO, LÁ TÍM, LOẠI CÂY CÓ MÙI THƠM Ở ẤN ĐỘ

 • ý kiến người dùng

  Kém

  0.0

  dựa trên 0
  nhận xét

  đánh giá chung

  Mùi thơm0.0

  Giữ mùi lâu0.0

  Đánh giá của bạn

  Không thơm

  rất thơm

  giữ mùi kém

  giữ mùi lâu