• xem giá và đặt hàng

  dung tích giá monaco giá tt % giảm MÃ vạch tồn kho mua hàng
  100ml 1,280,000 2,280,000 44% 667524339513 còn hàng MUA HÀNG
 • Nhóm hương

  hương đầu : GỖ GUAIAC, GỖ CẨM LAI PALISANDER, GỖ ĐÀN HƯƠNG, GỖ TẾCH, XẠ HƯƠNG

  hương giữa : HOA PHONG LỮ, HOA OẢI HƯƠNG, BẠCH ĐẬU KHẤU, NHỤC ĐẬU KHẤU, CỦ HỒI

  hương cuối : GỖ GUAIAC, GỖ CẨM LAI PALISANDER, GỖ ĐÀN HƯƠNG, GỖ TẾCH, XẠ HƯƠNG

 • ý kiến người dùng

  Kém

  0.0

  dựa trên 0
  nhận xét

  đánh giá chung

  Mùi thơm0.0

  Giữ mùi lâu0.0

  Đánh giá của bạn

  Không thơm

  rất thơm

  giữ mùi kém

  giữ mùi lâu