• xem giá và đặt hàng

  dung tích giá monaco giá tt % giảm MÃ vạch tồn kho mua hàng
  30ml 550,000 1,090,000 50% 637294357857 hết hàng nhắc khi có hàng
  100ml 1,780,000 2,580,000 31% 667525986563 hết hàng nhắc khi có hàng
  50ml 1,180,000 1,580,000 25% 667526449807 hết hàng nhắc khi có hàng
  10ml 270,000 450,000 40% 667530755987 hết hàng nhắc khi có hàng
  30ml 590,000 1,290,000 54% 667545326851 hết hàng nhắc khi có hàng
 • Nhóm hương

  hương đầu :

  hương giữa :

  hương cuối :

 • ý kiến người dùng

  Kém

  0.0

  dựa trên 0
  nhận xét

  đánh giá chung

  Mùi thơm0.0

  Giữ mùi lâu0.0

  Đánh giá của bạn

  Không thơm

  rất thơm

  giữ mùi kém

  giữ mùi lâu