• xem giá và đặt hàng

  dung tích giá monaco giá tt % giảm MÃ vạch tồn kho mua hàng
  SET 1,480,000 2,480,000 40% 8011003843664 hết hàng nhắc khi có hàng
 • giới thiệu sản phẩm


 • Nhóm hương

  hương đầu : HỔ PHÁCH, XẠ HƯƠNG, GỖ ĐÀO.

  hương giữa : HOA SEN, MẪU ĐƠN, MỘC LAN, VIỆT QUẤT.

  hương cuối : HỔ PHÁCH, XẠ HƯƠNG, GỖ ĐÀO.

 • ý kiến người dùng

  Kém

  0.0

  dựa trên 0
  nhận xét

  đánh giá chung

  Mùi thơm0.0

  Giữ mùi lâu0.0

  Đánh giá của bạn

  Không thơm

  rất thơm

  giữ mùi kém

  giữ mùi lâu