• xem giá và đặt hàng

  dung tích giá monaco giá tt % giảm MÃ vạch tồn kho mua hàng
  75ml 3,660,000 4,660,000 21% 614514204061 hết hàng nhắc khi có hàng
 • Nhóm hương

  hương đầu : CÂY HOẮC HƯƠNG, DA THUỘC, GỖ TRẦM HƯƠNG

  hương giữa : HOA TÍM, QUẢ MƠ, HƯƠNG COUMARIN, HỔ PHÁCH, GỖ TUYẾT TÙNG

  hương cuối : CÂY HOẮC HƯƠNG, DA THUỘC, GỖ TRẦM HƯƠNG

 • ý kiến người dùng

  Kém

  0.0

  dựa trên 0
  nhận xét

  đánh giá chung

  Mùi thơm0.0

  Giữ mùi lâu0.0

  Đánh giá của bạn

  Không thơm

  rất thơm

  giữ mùi kém

  giữ mùi lâu