• xem giá và đặt hàng

  dung tích giá monaco giá tt % giảm MÃ vạch tồn kho mua hàng
  75ml/tester 980,000 2,220,000 56% 737052020778 hết hàng nhắc khi có hàng
  75ml 1,280,000 2,220,000 42% 737052020792 hết hàng nhắc khi có hàng
  50ml 880,000 1,920,000 54% 737052020808 hết hàng nhắc khi có hàng
  30ml 660,000 1,210,000 45% 737052020815 hết hàng nhắc khi có hàng
  5ml 240,000 500,000 52% 737052124322 hết hàng nhắc khi có hàng
  75ml 1,200,000 2,220,000 46% 3423473021001 còn hàng MUA HÀNG
  75ml/tester 1,080,000 2,220,000 51% 3423473026808 hết hàng nhắc khi có hàng
 • Nhóm hương

  hương đầu :

  hương giữa :

  hương cuối :

 • ý kiến người dùng

  Kém

  0.0

  dựa trên 0
  nhận xét

  đánh giá chung

  Mùi thơm0.0

  Giữ mùi lâu0.0

  Đánh giá của bạn

  Không thơm

  rất thơm

  giữ mùi kém

  giữ mùi lâu