• xem giá và đặt hàng

  dung tích giá monaco giá tt % giảm MÃ vạch tồn kho mua hàng
  100ml 3,980,000 5,980,000 33% 7640111501640 hết hàng nhắc khi có hàng
 • Nhóm hương

  hương đầu : CỎ HƯƠNG BÀI, ĐẬU TONKA

  hương giữa : HOA OẢI HƯƠNG, CỎ XẠ HƯƠNG, HOA LAN NAM PHI

  hương cuối : CỎ HƯƠNG BÀI, ĐẬU TONKA

 • ý kiến người dùng

  Kém

  0.0

  dựa trên 0
  nhận xét

  đánh giá chung

  Mùi thơm0.0

  Giữ mùi lâu0.0

  Đánh giá của bạn

  Không thơm

  rất thơm

  giữ mùi kém

  giữ mùi lâu