• xem giá và đặt hàng

  dung tích giá monaco giá tt % giảm MÃ vạch tồn kho mua hàng
  12.5ml 300,000 900,000 67% 2LAAP hết hàng nhắc khi có hàng
  75ml 2,150,000 3,560,000 40% 3346131402205 còn hàng MUA HÀNG
  200ml 4,900,000 6,800,000 28% 3346131403097 hết hàng nhắc khi có hàng
  5ml 270,000 570,000 53% 50A0P hết hàng nhắc khi có hàng
  75ml/tester 1,450,000 3,560,000 59% 3346131403189 hết hàng nhắc khi có hàng
 • Nhóm hương

  hương đầu :

  hương giữa :

  hương cuối :

 • ý kiến người dùng

  Kém

  0.0

  dựa trên 0
  nhận xét

  đánh giá chung

  Mùi thơm0.0

  Giữ mùi lâu0.0

  Đánh giá của bạn

  Không thơm

  rất thơm

  giữ mùi kém

  giữ mùi lâu