• xem giá và đặt hàng

  dung tích giá monaco giá tt % giảm MÃ vạch tồn kho mua hàng
  100ml 1,880,000 2,350,000 20% 6085010041056 hết hàng nhắc khi có hàng
 • Nhóm hương

  hương đầu : CAM ĐỎ, HOA OẢI HƯƠNG, TIÊU, QUẾ, HỔ PHÁCH VÀ CÂY HOẮC HƯƠNG

  hương giữa : CAM ĐỎ, HOA OẢI HƯƠNG, TIÊU, QUẾ, CAM ĐỎ VÀ HOA OẢI HƯƠNG

  hương cuối : CAM ĐỎ, HOA OẢI HƯƠNG, TIÊU, QUẾ, HỔ PHÁCH VÀ CÂY HOẮC HƯƠNG

 • ý kiến người dùng

  Kém

  0.0

  dựa trên 0
  nhận xét

  đánh giá chung

  Mùi thơm0.0

  Giữ mùi lâu0.0

  Đánh giá của bạn

  Không thơm

  rất thơm

  giữ mùi kém

  giữ mùi lâu