• xem giá và đặt hàng

  dung tích giá monaco giá tt % giảm MÃ vạch tồn kho mua hàng
  100ML 1,950,000 2,880,000 32% 855560005527 hết hàng nhắc khi có hàng
 • Nhóm hương

  hương đầu : HỔ PHÁCH, XẠ HƯƠNG, VANILA, GỖ ĐÀN HƯƠNG

  hương giữa : HẠT NHỤC ĐẬU KHẤU, BẠCH ĐÀN, LÀ TÍM

  hương cuối : HỔ PHÁCH, XẠ HƯƠNG, VANILA, GỖ ĐÀN HƯƠNG

 • ý kiến người dùng

  Kém

  0.0

  dựa trên 0
  nhận xét

  đánh giá chung

  Mùi thơm0.0

  Giữ mùi lâu0.0

  Đánh giá của bạn

  Không thơm

  rất thơm

  giữ mùi kém

  giữ mùi lâu