• xem giá và đặt hàng

  dung tích giá monaco giá tt % giảm MÃ vạch tồn kho mua hàng
  100ml 2,290,000 3,480,000 34% 3348901396080 hết hàng nhắc khi có hàng
  60ml 1,980,000 2,780,000 29% 3348901368254 hết hàng nhắc khi có hàng
  100ml 2,200,000 3,480,000 37% 3348901368247 hết hàng nhắc khi có hàng
  100ml/tester 2,080,000 3,480,000 40% 3348901371858 hết hàng nhắc khi có hàng
  200ml 3,050,000 4,500,000 32% 3348901428545 hết hàng nhắc khi có hàng
 • Nhóm hương

  hương đầu :

  hương giữa :

  hương cuối :

 • ý kiến người dùng

  Kém

  0.0

  dựa trên 0
  nhận xét

  đánh giá chung

  Mùi thơm0.0

  Giữ mùi lâu0.0

  Đánh giá của bạn

  Không thơm

  rất thơm

  giữ mùi kém

  giữ mùi lâu