• xem giá và đặt hàng

  dung tích giá monaco giá tt % giảm MÃ vạch tồn kho mua hàng
  100ml / tester 2,050,000 3,590,000 43% 3348900005785 hết hàng nhắc khi có hàng
  50ml 2,090,000 2,990,000 30% 3348900606708 hết hàng nhắc khi có hàng
  100ml 2,590,000 3,590,000 28% 3348900606715 hết hàng nhắc khi có hàng
  5nl 280,000 560,000 50% 3348900911192 hết hàng nhắc khi có hàng
 • Nhóm hương

  hương đầu : đàn hương, bách hương, hổ phách.

  hương giữa : hoa cam, hoa sơn chi.

  hương cuối : đàn hương, bách hương, hổ phách.

 • ý kiến người dùng

  Kém

  0.0

  dựa trên 0
  nhận xét

  đánh giá chung

  Mùi thơm0.0

  Giữ mùi lâu0.0

  Đánh giá của bạn

  Không thơm

  rất thơm

  giữ mùi kém

  giữ mùi lâu