• xem giá và đặt hàng

  dung tích giá monaco giá tt % giảm MÃ vạch tồn kho mua hàng
  100ml 1,950,000 2,960,000 34% 8435137737819 hết hàng nhắc khi có hàng
  50ml 1,280,000 2,580,000 50% 8435137737826 hết hàng nhắc khi có hàng
  9ml 230,000 650,000 65% 8435137729258 hết hàng nhắc khi có hàng
  100ml/tester 1,280,000 2,960,000 57% 8435137737833 hết hàng nhắc khi có hàng
 • Nhóm hương

  hương đầu :

  hương giữa :

  hương cuối :

 • ý kiến người dùng

  Kém

  0.0

  dựa trên 0
  nhận xét

  đánh giá chung

  Mùi thơm0.0

  Giữ mùi lâu0.0

  Đánh giá của bạn

  Không thơm

  rất thơm

  giữ mùi kém

  giữ mùi lâu