• xem giá và đặt hàng

  dung tích giá monaco giá tt % giảm MÃ vạch tồn kho mua hàng
  8ml 100,000 540,000 81% 8435137744916 hết hàng nhắc khi có hàng
  100ml/tester 980,000 3,180,000 69% 8435137743230 hết hàng nhắc khi có hàng
 • Nhóm hương

  hương đầu :

  hương giữa :

  hương cuối :

 • ý kiến người dùng

  Kém

  0.0

  dựa trên 0
  nhận xét

  đánh giá chung

  Mùi thơm0.0

  Giữ mùi lâu0.0

  Đánh giá của bạn

  Không thơm

  rất thơm

  giữ mùi kém

  giữ mùi lâu