• xem giá và đặt hàng

  dung tích giá monaco giá tt % giảm MÃ vạch tồn kho mua hàng
  125ml 2,250,000 3,460,000 35% 3605970813338 hết hàng nhắc khi có hàng
  7ml 220,000 620,000 65% 3605970873011 hết hàng nhắc khi có hàng
 • Nhóm hương

  hương đầu : Cỏ hương bài, Gỗ Guaiac.

  hương giữa : Gỗ trầm hương.

  hương cuối : Cỏ hương bài, Gỗ Guaiac.

 • ý kiến người dùng

  Kém

  0.0

  dựa trên 0
  nhận xét

  đánh giá chung

  Mùi thơm0.0

  Giữ mùi lâu0.0

  Đánh giá của bạn

  Không thơm

  rất thơm

  giữ mùi kém

  giữ mùi lâu