• xem giá và đặt hàng

  dung tích giá monaco giá tt % giảm MÃ vạch tồn kho mua hàng
  100ml 1,960,000 2,660,000 26% 3605971364648 hết hàng nhắc khi có hàng
  125ml/tester 1,250,000 2,660,000 53% 3605971365362 hết hàng nhắc khi có hàng
  200ml 2,550,000 3,500,000 27% 3605971579202 hết hàng nhắc khi có hàng
 • Nhóm hương

  hương đầu :

  hương giữa :

  hương cuối :

 • ý kiến người dùng

  Kém

  0.0

  dựa trên 0
  nhận xét

  đánh giá chung

  Mùi thơm0.0

  Giữ mùi lâu0.0

  Đánh giá của bạn

  Không thơm

  rất thơm

  giữ mùi kém

  giữ mùi lâu