• xem giá và đặt hàng

  dung tích giá monaco giá tt % giảm MÃ vạch tồn kho mua hàng
  125ml 1,250,000 2,690,000 54% 3360377054264 hết hàng nhắc khi có hàng
 • Nhóm hương

  hương đầu : Quả bách xù, Hương của gỗ, Bạch đậu khấu.

  hương giữa : Nhục đậu khấu Indonesia, Cà phê.

  hương cuối : Quả bách xù, Hương của gỗ, Bạch đậu khấu.

 • ý kiến người dùng

  Kém

  0.0

  dựa trên 0
  nhận xét

  đánh giá chung

  Mùi thơm0.0

  Giữ mùi lâu0.0

  Đánh giá của bạn

  Không thơm

  rất thơm

  giữ mùi kém

  giữ mùi lâu