• xem giá và đặt hàng

  dung tích giá monaco giá tt % giảm MÃ vạch tồn kho mua hàng
  100ml 6,300,000 8,300,000 24% M339000013 hết hàng nhắc khi có hàng
 • Nhóm hương

  hương đầu : Hương kim loại, Laotian Oud, Hoa ngọc lan tây, Hương Ambrarome

  hương giữa : Hoa phong lữ, Da thuộc, Varnish accord

  hương cuối : Hương kim loại, Laotian Oud, Hoa ngọc lan tây, Hương Ambrarome

 • ý kiến người dùng

  Kém

  0.0

  dựa trên 0
  nhận xét

  đánh giá chung

  Mùi thơm0.0

  Giữ mùi lâu0.0

  Đánh giá của bạn

  Không thơm

  rất thơm

  giữ mùi kém

  giữ mùi lâu