• xem giá và đặt hàng

  dung tích giá monaco giá tt % giảm MÃ vạch tồn kho mua hàng
  100ml 6,700,000 8,700,000 23% M339000029 hết hàng nhắc khi có hàng
 • Nhóm hương

  hương đầu : Cỏ hương bài, Long diên hương, Hương cầy

  hương giữa : Gỗ Guaiac, Da thuộc, Sáp tổ ong

  hương cuối : Cỏ hương bài, Long diên hương, Hương cầy

 • ý kiến người dùng

  Kém

  0.0

  dựa trên 0
  nhận xét

  đánh giá chung

  Mùi thơm0.0

  Giữ mùi lâu0.0

  Đánh giá của bạn

  Không thơm

  rất thơm

  giữ mùi kém

  giữ mùi lâu