• xem giá và đặt hàng

  dung tích giá monaco giá tt % giảm MÃ vạch tồn kho mua hàng
  10ml 200,000 400,000 50% 088300049177 hết hàng nhắc khi có hàng
  15ml 190,000 440,000 57% 088300049189 hết hàng nhắc khi có hàng
  100ml 500,000 1,050,000 52% 088300107407 hết hàng nhắc khi có hàng
  200ml 700,000 1,600,000 56% 088300107438 hết hàng nhắc khi có hàng
  18ml (dl) 280,000 680,000 59% dl013 hết hàng nhắc khi có hàng
  12ml (dl) 180,000 480,000 62% nhdl030 hết hàng nhắc khi có hàng
  200ml / tester 600,000 1,600,000 62% T088300107438 hết hàng nhắc khi có hàng
  100ml 500,000 1,550,000 68% 3607343811835 hết hàng nhắc khi có hàng
  200ml 700,000 1,600,000 56% 3607343811798 hết hàng nhắc khi có hàng
  100ml 500,000 1,550,000 68% 088300607402 còn hàng MUA HÀNG
  200ml 650,000 1,600,000 59% 088300607433 hết hàng nhắc khi có hàng
 • Nhóm hương

  hương đầu :

  hương giữa :

  hương cuối :

 • ý kiến người dùng

  Kém

  0.0

  dựa trên 0
  nhận xét

  đánh giá chung

  Mùi thơm0.0

  Giữ mùi lâu0.0

  Đánh giá của bạn

  Không thơm

  rất thơm

  giữ mùi kém

  giữ mùi lâu