• xem giá và đặt hàng

    dung tích giá monaco giá tt % giảm MÃ vạch tồn kho mua hàng
    100ml 1,580,000 3,580,000 56% 6290171001942 còn hàng MUA HÀNG
  • Nhóm hương

    hương đầu :

    hương giữa :

    hương cuối :

  • ý kiến người dùng

    Kém

    0.0

    dựa trên 0
    nhận xét

    đánh giá chung

    Mùi thơm0.0

    Giữ mùi lâu0.0

    Đánh giá của bạn

    Không thơm

    rất thơm

    giữ mùi kém

    giữ mùi lâu