• xem giá và đặt hàng

  dung tích giá monaco giá tt % giảm MÃ vạch tồn kho mua hàng
  50ml 1,870,000 2,690,000 30% 3348901016278 hết hàng nhắc khi có hàng
  100ml 2,280,000 3,890,000 41% 3348901016285 hết hàng nhắc khi có hàng
  5ml 170,000 560,000 70% 3348901084680 hết hàng nhắc khi có hàng
  100ml 2,100,000 3,890,000 46% 3348901362832 còn hàng MUA HÀNG
  5ml 190,000 560,000 66% 3348901203647 hết hàng nhắc khi có hàng
 • Nhóm hương

  hương đầu :

  hương giữa :

  hương cuối :

 • ý kiến người dùng

  Kém

  0.0

  dựa trên 0
  nhận xét

  đánh giá chung

  Mùi thơm0.0

  Giữ mùi lâu0.0

  Đánh giá của bạn

  Không thơm

  rất thơm

  giữ mùi kém

  giữ mùi lâu