• xem giá và đặt hàng

  dung tích giá monaco giá tt % giảm MÃ vạch tồn kho mua hàng
  200ml 2,690,000 3,590,000 25% 730870273630 hết hàng nhắc khi có hàng
  125ml 980,000 2,180,000 55% 730870273951 hết hàng nhắc khi có hàng
  125ml 980,000 2,180,000 55% 730870273951 hết hàng nhắc khi có hàng
  100ml 1,100,000 2,580,000 57% 3423473032878 hết hàng nhắc khi có hàng
  50ml 750,000 1,580,000 53% 3423473032861 hết hàng nhắc khi có hàng
 • Nhóm hương

  hương đầu :

  hương giữa :

  hương cuối :

 • ý kiến người dùng

  Kém

  0.0

  dựa trên 0
  nhận xét

  đánh giá chung

  Mùi thơm0.0

  Giữ mùi lâu0.0

  Đánh giá của bạn

  Không thơm

  rất thơm

  giữ mùi kém

  giữ mùi lâu