• xem giá và đặt hàng

  dung tích giá monaco giá tt % giảm MÃ vạch tồn kho mua hàng
  125ml 1,030,000 2,360,000 56% 737052079080 hết hàng nhắc khi có hàng
  75ml 830,000 1,580,000 47% 737052079097 hết hàng nhắc khi có hàng
  40ml 640,000 1,120,000 43% 737052079103 hết hàng nhắc khi có hàng
  125ml / tester 980,000 1,980,000 51% 737052139531 hết hàng nhắc khi có hàng
  4.5ml 180,000 380,000 53% 737052149219 hết hàng nhắc khi có hàng
  8ml 210,000 450,000 53% 737052260150 hết hàng nhắc khi có hàng
  18ml (dl) 350,000 750,000 53% dl016 hết hàng nhắc khi có hàng
  12ml (dl) 180,000 480,000 62% nhdl069 hết hàng nhắc khi có hàng
  200ml 1,980,000 2,680,000 26% 737052872018 hết hàng nhắc khi có hàng
  125ml 1,000,000 2,360,000 58% 3423473020516 hết hàng nhắc khi có hàng
  125ml/tester 980,000 1,980,000 51% 3423473026747 hết hàng nhắc khi có hàng
  40ml 650,000 1,340,000 51% 3423473020523 hết hàng nhắc khi có hàng
 • Nhóm hương

  hương đầu :

  hương giữa :

  hương cuối :

 • ý kiến người dùng

  Kém

  0.0

  dựa trên 0
  nhận xét

  đánh giá chung

  Mùi thơm0.0

  Giữ mùi lâu0.0

  Đánh giá của bạn

  Không thơm

  rất thơm

  giữ mùi kém

  giữ mùi lâu