• xem giá và đặt hàng

  dung tích giá monaco giá tt % giảm MÃ vạch tồn kho mua hàng
  100ml 490,000 1,580,000 69% 088300196883 hết hàng nhắc khi có hàng
  150ml 950,000 1,590,000 40% 088300196937 hết hàng nhắc khi có hàng
  15ml 200,000 390,000 49% 088300197330 hết hàng nhắc khi có hàng
  100ml 750,000 1,580,000 53% 088300196890 hết hàng nhắc khi có hàng
  150ml 650,000 2,170,000 70% 088300196944 hết hàng nhắc khi có hàng
 • Nhóm hương

  hương đầu :

  hương giữa :

  hương cuối :

 • ý kiến người dùng

  Kém

  0.0

  dựa trên 0
  nhận xét

  đánh giá chung

  Mùi thơm0.0

  Giữ mùi lâu0.0

  Đánh giá của bạn

  Không thơm

  rất thơm

  giữ mùi kém

  giữ mùi lâu