• xem giá và đặt hàng

  dung tích giá monaco giá tt % giảm MÃ vạch tồn kho mua hàng
  100ml 580,000 1,550,000 63% 088300196807 hết hàng nhắc khi có hàng
  150ml 850,000 1,600,000 47% 088300196869 hết hàng nhắc khi có hàng
  100ml/tester 460,000 1,550,000 70% 088300196T hết hàng nhắc khi có hàng
  100ml 750,000 1,550,000 52% 088300196814 còn hàng MUA HÀNG
 • Nhóm hương

  hương đầu :

  hương giữa :

  hương cuối :

 • ý kiến người dùng

  Kém

  0.0

  dựa trên 0
  nhận xét

  đánh giá chung

  Mùi thơm0.0

  Giữ mùi lâu0.0

  Đánh giá của bạn

  Không thơm

  rất thơm

  giữ mùi kém

  giữ mùi lâu