• xem giá và đặt hàng

  dung tích giá monaco giá tt % giảm MÃ vạch tồn kho mua hàng
  100ml 2,000,000 3,450,000 42% 8005610481005 còn hàng MUA HÀNG
  50ml 1,890,000 2,550,000 26% 8005610481043 hết hàng nhắc khi có hàng
  100/test 1,600,000 3,250,000 51% 8005610481128 hết hàng nhắc khi có hàng
  5ML 290,000 590,000 51% 8005610481760 hết hàng nhắc khi có hàng
 • Nhóm hương

  hương đầu : hoa nhài sambac, hoa huệ, rễ cây diên vĩ, cây kim ngân

  hương giữa : hoa nhài sambac, hoa huệ, rễ cây diên vĩ, cây kim ngân

  hương cuối : hoa nhài sambac, hoa huệ, rễ cây diên vĩ, cây kim ngân

 • ý kiến người dùng

  Kém

  0.0

  dựa trên 0
  nhận xét

  đánh giá chung

  Mùi thơm0.0

  Giữ mùi lâu0.0

  Đánh giá của bạn

  Không thơm

  rất thơm

  giữ mùi kém

  giữ mùi lâu