• xem giá và đặt hàng

  dung tích giá monaco giá tt % giảm MÃ vạch tồn kho mua hàng
  75ml 1,880,000 2,630,000 29% 783320479151 hết hàng nhắc khi có hàng
  75ml/tester 1,630,000 2,630,000 38% 783320856303 hết hàng nhắc khi có hàng
  5ml 200,000 420,000 52% 783320479229 hết hàng nhắc khi có hàng
  30ml 720,000 1,540,000 53% 783320479175 hết hàng nhắc khi có hàng
 • Nhóm hương

  hương đầu :

  hương giữa :

  hương cuối :

 • ý kiến người dùng

  Kém

  0.0

  dựa trên 0
  nhận xét

  đánh giá chung

  Mùi thơm0.0

  Giữ mùi lâu0.0

  Đánh giá của bạn

  Không thơm

  rất thơm

  giữ mùi kém

  giữ mùi lâu