• xem giá và đặt hàng

  dung tích giá monaco giá tt % giảm MÃ vạch tồn kho mua hàng
  105ml 1,350,000 2,470,000 45% 6085010094144 hết hàng nhắc khi có hàng
 • Nhóm hương

  hương đầu : HỔ PHÁCH, HOẮC HƯƠNG, DA, HƯƠNG VỊ GỖ

  hương giữa : QUẾ, ĐINH HƯƠNG, HẠT TIÊU VÀ GỪNG

  hương cuối : HỔ PHÁCH, HOẮC HƯƠNG, DA, HƯƠNG VỊ GỖ

 • ý kiến người dùng

  Kém

  0.0

  dựa trên 0
  nhận xét

  đánh giá chung

  Mùi thơm0.0

  Giữ mùi lâu0.0

  Đánh giá của bạn

  Không thơm

  rất thơm

  giữ mùi kém

  giữ mùi lâu