• xem giá và đặt hàng

  dung tích giá monaco giá tt % giảm MÃ vạch tồn kho mua hàng
  125ml 1,160,000 2,160,000 46% 3614225270239 hết hàng nhắc khi có hàng
  30ml 580,000 1,480,000 61% 3614225270154 hết hàng nhắc khi có hàng
 • Nhóm hương

  hương đầu : hổ phách, vani đen

  hương giữa : là tuyết tùng, hổ phách

  hương cuối : hổ phách, vani đen

 • ý kiến người dùng

  Kém

  0.0

  dựa trên 0
  nhận xét

  đánh giá chung

  Mùi thơm0.0

  Giữ mùi lâu0.0

  Đánh giá của bạn

  Không thơm

  rất thơm

  giữ mùi kém

  giữ mùi lâu