• xem giá và đặt hàng

  dung tích giá monaco giá tt % giảm MÃ vạch tồn kho mua hàng
  50ml 650,000 1,250,000 48% 3386460080026 hết hàng nhắc khi có hàng
  100ml 1,650,000 2,250,000 27% 5045252667392 hết hàng nhắc khi có hàng
  50ml 780,000 1,250,000 38% 5045252667422 hết hàng nhắc khi có hàng
  100ml 750,000 2,150,000 65% 3614226905758 hết hàng nhắc khi có hàng
 • Nhóm hương

  hương đầu :

  hương giữa :

  hương cuối :

 • ý kiến người dùng

  Kém

  0.0

  dựa trên 0
  nhận xét

  đánh giá chung

  Mùi thơm0.0

  Giữ mùi lâu0.0

  Đánh giá của bạn

  Không thơm

  rất thơm

  giữ mùi kém

  giữ mùi lâu