• xem giá và đặt hàng

  dung tích giá monaco giá tt % giảm MÃ vạch tồn kho mua hàng
  30ml 520,000 1,200,000 57% 5045410636413 hết hàng nhắc khi có hàng
  50ml 620,000 1,500,000 59% 5045410636420 hết hàng nhắc khi có hàng
  90ml 850,000 1,930,000 56% 5045410636437 hết hàng nhắc khi có hàng
  5ml 190,000 380,000 50% 5045411327747 hết hàng nhắc khi có hàng
  180ml 1,590,000 2,590,000 39% 5045493114082 hết hàng nhắc khi có hàng
  90ml/tester 680,000 1,930,000 65% 5045412844922 hết hàng nhắc khi có hàng
 • Nhóm hương

  hương đầu :

  hương giữa :

  hương cuối :

 • ý kiến người dùng

  Kém

  0.0

  dựa trên 0
  nhận xét

  đánh giá chung

  Mùi thơm0.0

  Giữ mùi lâu0.0

  Đánh giá của bạn

  Không thơm

  rất thơm

  giữ mùi kém

  giữ mùi lâu