• xem giá và đặt hàng

  dung tích giá monaco giá tt % giảm MÃ vạch tồn kho mua hàng
  set 1,430,000 2,430,000 41% 8011003843633 hết hàng nhắc khi có hàng
 • giới thiệu sản phẩm


 • Nhóm hương

  hương đầu : HỔ PHÁCH , GỖ ĐỎ VÀ XẠ HƯƠNG

  hương giữa : MẪU ĐƠN , MỘC LAN VÀ LIÊN HOA

  hương cuối : HỔ PHÁCH , GỖ ĐỎ VÀ XẠ HƯƠNG

 • ý kiến người dùng

  Kém

  0.0

  dựa trên 0
  nhận xét

  đánh giá chung

  Mùi thơm0.0

  Giữ mùi lâu0.0

  Đánh giá của bạn

  Không thơm

  rất thơm

  giữ mùi kém

  giữ mùi lâu