• xem giá và đặt hàng

  dung tích giá monaco giá tt % giảm MÃ vạch tồn kho mua hàng
  100ml 1,000,000 4,850,000 79% 614514170021 hết hàng nhắc khi có hàng
 • Nhóm hương

  hương đầu : hổ phách, xạ hương, rêu xồi, trầm hương

  hương giữa : hoa hồng, cây xô thơm, tuyết tùng và đàn hương

  hương cuối : hổ phách, xạ hương, rêu xồi, trầm hương

 • ý kiến người dùng

  Kém

  0.0

  dựa trên 0
  nhận xét

  đánh giá chung

  Mùi thơm0.0

  Giữ mùi lâu0.0

  Đánh giá của bạn

  Không thơm

  rất thơm

  giữ mùi kém

  giữ mùi lâu