• xem giá và đặt hàng

  dung tích giá monaco giá tt % giảm MÃ vạch tồn kho mua hàng
  50ml 690,000 1,690,000 59% 3607340216008 hết hàng nhắc khi có hàng
  100ml 750,000 2,010,000 63% 3607342137172 hết hàng nhắc khi có hàng
  50ml 880,000 1,680,000 48% 3607342139459 hết hàng nhắc khi có hàng
  30ml 490,000 1,090,000 55% 3607342139497 hết hàng nhắc khi có hàng
  100ml 600,000 2,010,000 70% 3607340213267 hết hàng nhắc khi có hàng
 • Nhóm hương

  hương đầu :

  hương giữa :

  hương cuối :

 • ý kiến người dùng

  Kém

  0.0

  dựa trên 0
  nhận xét

  đánh giá chung

  Mùi thơm0.0

  Giữ mùi lâu0.0

  Đánh giá của bạn

  Không thơm

  rất thơm

  giữ mùi kém

  giữ mùi lâu