• xem giá và đặt hàng

  dung tích giá monaco giá tt % giảm MÃ vạch tồn kho mua hàng
  125ml 1,350,000 2,580,000 48% 719346629379 hết hàng nhắc khi có hàng
  125ml / tester 1,480,000 2,580,000 43% T7193466293 hết hàng nhắc khi có hàng
  75ml 790,000 1,560,000 49% 719346629393 hết hàng nhắc khi có hàng
 • Nhóm hương

  hương đầu : Cây hoắc hương, Gỗ tuyết tùng, Quả thông, Quả hồ trăn, Tamarisk

  hương giữa : Hoa phong lữ, Cây sả hồng, Hoa diên vĩ, Hoa cam, Cây đơn sâm

  hương cuối : Cây hoắc hương, Gỗ tuyết tùng, Quả thông, Quả hồ trăn, Tamarisk

 • ý kiến người dùng

  Kém

  0.0

  dựa trên 0
  nhận xét

  đánh giá chung

  Mùi thơm0.0

  Giữ mùi lâu0.0

  Đánh giá của bạn

  Không thơm

  rất thơm

  giữ mùi kém

  giữ mùi lâu