• xem giá và đặt hàng

  dung tích giá monaco giá tt % giảm MÃ vạch tồn kho mua hàng
  15ml 590,000 990,000 40% 3614272085282 hết hàng nhắc khi có hàng
  100ml 2,550,000 3,550,000 28% 3614271994844 hết hàng nhắc khi có hàng
  100ml/tester 1,780,000 3,550,000 50% 3614271994851 hết hàng nhắc khi có hàng
 • Nhóm hương

  hương đầu :

  hương giữa :

  hương cuối :

 • ý kiến người dùng

  Kém

  0.0

  dựa trên 0
  nhận xét

  đánh giá chung

  Mùi thơm0.0

  Giữ mùi lâu0.0

  Đánh giá của bạn

  Không thơm

  rất thơm

  giữ mùi kém

  giữ mùi lâu