• xem giá và đặt hàng

  dung tích giá monaco giá tt % giảm MÃ vạch tồn kho mua hàng
  100ml 6,600,000 8,600,000 23% M339000037 hết hàng nhắc khi có hàng
 • Nhóm hương

  hương đầu : Hương Labdanum, Tro, Da thuộc

  hương giữa : Rượu Rum, Hoa hồng, Cỏ hương bài, Dấu trám

  hương cuối : Hương Labdanum, Tro, Da thuộc

 • ý kiến người dùng

  Kém

  0.0

  dựa trên 0
  nhận xét

  đánh giá chung

  Mùi thơm0.0

  Giữ mùi lâu0.0

  Đánh giá của bạn

  Không thơm

  rất thơm

  giữ mùi kém

  giữ mùi lâu