• xem giá và đặt hàng

  dung tích giá monaco giá tt % giảm MÃ vạch tồn kho mua hàng
  100ml 6,600,000 8,600,000 23% M339000043 hết hàng nhắc khi có hàng
 • Nhóm hương

  hương đầu : Cỏ hương bài, Xạ hương, Cây hoắc hương, Gỗ tuyết tùng Virginia, Nhang (Hương), Đậu Tonka

  hương giữa : Hoa phong lữ, Dấu trám, Nhục đậu khấu

  hương cuối : Cỏ hương bài, Xạ hương, Cây hoắc hương, Gỗ tuyết tùng Virginia, Nhang (Hương), Đậu Tonka

 • ý kiến người dùng

  Kém

  0.0

  dựa trên 0
  nhận xét

  đánh giá chung

  Mùi thơm0.0

  Giữ mùi lâu0.0

  Đánh giá của bạn

  Không thơm

  rất thơm

  giữ mùi kém

  giữ mùi lâu