• xem giá và đặt hàng

  dung tích giá monaco giá tt % giảm MÃ vạch tồn kho mua hàng
  100ml 6,800,000 8,800,000 23% M339000015 hết hàng nhắc khi có hàng
 • Nhóm hương

  hương đầu : Hoa diên vĩ (Orris), Giấy cói, Nhang (Hương), Cây hoắc hương

  hương giữa : Hoa huệ trắng, Hoa nhài, Hoa cam, Hoa huệ, Hoa ngọc lan tây, Cây bã đậu

  hương cuối : Hoa diên vĩ (Orris), Giấy cói, Nhang (Hương), Cây hoắc hương

 • ý kiến người dùng

  Kém

  0.0

  dựa trên 0
  nhận xét

  đánh giá chung

  Mùi thơm0.0

  Giữ mùi lâu0.0

  Đánh giá của bạn

  Không thơm

  rất thơm

  giữ mùi kém

  giữ mùi lâu