• xem giá và đặt hàng

  dung tích giá monaco giá tt % giảm MÃ vạch tồn kho mua hàng
  100ml 6,600,000 8,600,000 23% M339000042 hết hàng nhắc khi có hàng
 • Nhóm hương

  hương đầu : Da thuộc, Hổ phách, Cây hoắc hương, Cỏ hương bài, Gỗ cẩm lai Brazil

  hương giữa : Hoa mẫu đơn, Quả mận, Hoa ngọc lan tây, Rễ cây diên vĩ

  hương cuối : Da thuộc, Hổ phách, Cây hoắc hương, Cỏ hương bài, Gỗ cẩm lai Brazil

 • ý kiến người dùng

  Kém

  0.0

  dựa trên 0
  nhận xét

  đánh giá chung

  Mùi thơm0.0

  Giữ mùi lâu0.0

  Đánh giá của bạn

  Không thơm

  rất thơm

  giữ mùi kém

  giữ mùi lâu