givenchy

 • play for her

  givenchy

  play for her

  Eau de Parfum for Women

  Nước hoa nữ

  2008

  nhắc tôi khi có hàng

  đã gửi thông tin

  Gửi thông tin

  50ml: 1.150.000 (HẾT HÀNG)

  75ml: 1.490.000 (HẾT HÀNG)

  5ml: 180.000 (HẾT HÀNG)

  givenchy

  play for her

  Nước hoa nữ

  2008

 • eaudemoiselle florale

  givenchy

  eaudemoiselle florale

  Eau de Toilette for Women

  Nước hoa nữ

  2012

  nhắc tôi khi có hàng

  đã gửi thông tin

  Gửi thông tin

  100ml: 1.790.000 (HẾT HÀNG)

  givenchy

  eaudemoiselle florale

  Nước hoa nữ

  2012

 • amarige d amour

  givenchy

  amarige d amour

  Eau de Toilette for Women

  Nước hoa nữ

  2003

  nhắc tôi khi có hàng

  đã gửi thông tin

  Gửi thông tin

  4ml: 160.000 (HẾT HÀNG)

  givenchy

  amarige d amour

  Nước hoa nữ

  2003

 • absolutely irresistible

  givenchy

  absolutely irresistible

  Eau de Parfum for Women

  Nước hoa nữ

  2008

  nhắc tôi khi có hàng

  đã gửi thông tin

  Gửi thông tin

  75ml: 1.100.000 (HẾT HÀNG)

  givenchy

  absolutely irresistible

  Nước hoa nữ

  2008

 • ysatis

  givenchy

  ysatis

  Eau de Toilette for Women

  Nước hoa nữ

  1984

  nhắc tôi khi có hàng

  đã gửi thông tin

  Gửi thông tin

  30ml: 450.000 (HẾT HÀNG)

  givenchy

  ysatis

  Nước hoa nữ

  1984

 • pi

  givenchy

  pi

  Eau de Toilette for Men

  Nước hoa nam

  1998

  nhắc tôi khi có hàng

  đã gửi thông tin

  Gửi thông tin

  30ml: 450.000 (HẾT HÀNG)

  5ml: 190.000 (HẾT HÀNG)

  givenchy

  pi

  Nước hoa nam

  1998

 • gentleman

  givenchy

  gentleman

  Eau de Toilette for Men

  Nước hoa nam

  1974

  nhắc tôi khi có hàng

  đã gửi thông tin

  Gửi thông tin

  100ml: 500.000 (HẾT HÀNG)

  givenchy

  gentleman

  Nước hoa nam

  1974

 • organza

  givenchy

  organza

  Eau de Parfum for Women

  Nước hoa nữ

  1996

  nhắc tôi khi có hàng

  đã gửi thông tin

  Gửi thông tin

  30ml: 450.000 (HẾT HÀNG)

  givenchy

  organza

  Nước hoa nữ

  1996